.: we theme :. .: we theme :. .: we theme :.

:::╬● دریافت کد چت روم برای وبلاگ شما●╬:::


Get your own Chat Box! Go Large!

رایانه ها زبان تازه می آموزند! - .: we theme :.

.: we theme :.

بهترین طراحی سایت و برنامه نویسی

رایانه ها زبان تازه می آموزند!

متخصصان رایانه برنامه تازه‌ی را تکمیل کرده‌اند که می‌تواند زبانهای تازه ی را به رایانه بیاموزد.

اگر به این نرم افزار متن جدیدی به هر زبانی، خواه فارسی، انگلیسی، چینی و... عرضه شود، نرم افزار جدید می‌تواند با تحلیل محتوای متن و ساختار عبارتها و جمله‌بندی‌های آن، اقدام به تولید عبارات معنادار جدید در آن زبان کند.

در تمام نرم‌افزارهایی که در حال حاضر برای انجام وظیفه ترجمه رایانه‌ی و خودکار از یک زبان به زبان دیگر به کار گرفته می‌شود قواعد دستوری زبانهای مورد نظر از پیش درج شده است.

اما به نوشته هفته نامه علمی "نیو سینتیست" ، نرم افزار جدید که "آدیوس ‪ "ADIOS‬مخفف عبارت "‪ "Distillation of Structure Automatic(‬تحلیل خودکار ساختار) نام گرفته و محققان دانشگاه کورنل آن را تکمیل کرده‌اند با استفاده از فریندهای آماری و جبری، بخشهای اصلی تشکیل‌دهنده دستور زبان متن ناآشنا شناسایی می‌شود.

این نرم افزار با جستجو در الگوهایی که در متن پیدا می‌کند ساختارهای دستور زبانی ، زبان تازه را مشخص می‌سازد و با استفاده از آن عبارات جدید در این زبان تولید می‌کند.

به اعتقاد محققانی که نرم‌افزار تازه را تکمیل کرده‌اند از این نرم‌افزار میتوان در علوم شناختی و بیو انفورماتیکس و نیز کاربردهایی مانند تشخیص صدا استفاده کرد.